dimarts, 25 de desembre de 2012

Acaba un Semestre, però el seu aprenentatge continua


Aquest semestre he aprés diverses coses sobre la composició d'un text, els passos o accions per parlar bé en públic, ha utilitzar correctament una sèrie de programes, etc. Tot això m’ha estat possible gràcies a les assignatures de COED i GITIC.

Al començament del semestre, em feia molta vergonya parlar en públic, alhora no sabia tots els errors que cometia; també, em deien els antics professors que hi havia faltes molt greus de coherència en els escrits que els hi entregava.
Gràcies a l’exposició d'Identitat i Territori, i imaginar-me, en una activitat de COED, que sóc un nen de Primària que li ensenyen, per primera vegada, a planificar un text, m‘han ajudat a descobrir en què fallo quan escric o parlo en públic.

Opino que he millorat, doncs, l'expressió oral i escrita i utilitzar correctament els diferents programes informàtics de GITIC que ens m’han ensenyat durant tot aquest semestre. A més a més, recordar com s’elabora un text, quins son els passos per parlar bé en públic, com fer una bona presentació d'un tema, etc., són algunes de les activitats de COED que m’han ajudat a progressar en l’àmbit de l’escriptura i l’oral.

Ha estat un orgull haver estat alumnes de la professora de COED i del professor de GITIC, ja que les propostes d'activitats educatives relacionades amb el temari de l’assignatura, de cadascú, han exposat una metodologia que mai havia experimentat, tant en la Primària com l’ESO i Batxillerat. Aquest tipus d'exercicis s’haurien de proposar més sovint en qualsevol escola, universitat, etc., car desenvolupen la capacitat de comunicar, oral o escrita, d'una persona o d'un col·lectiu.

COED i GITIC s'han acabat, però el seu aprenentatge continua. Algunes de les assignatures del 2n Semestre treballen, també però d'una altra forma, el mateix contingut de GITIC i COED.

Adjunto aquesta música perquè reflecteix el meu agraïment cap a la professora de COED i al professor de GITIC. Espero que us agradi.
Cmap Tools
Aquest programa gratuït per les escoles i entitats sense ànim de lucre serveix per dissenyar mapes conceptuals en línia, de manera que tothom pot veure'ls.
Un cop enregistrat al programa, alhora se'ns guarden, quan els haguem d'emmagatzemar en un ordinador, en una carpeta pròpia.

Les accions principals són:

  • Crear mapes conceptuals de qualsevol tipus i establir relacions entre els conceptes que s'hi escriuen.
  • Als conceptes es poden afegir recursos de so, text, vídeo, etc.
  • Els mapes conceptuals poden ser exportats en diferents formats (pàgina web, JPG...).
  • Els mapes es poden treballar juntament amb altres usuaris, aquells que el propietari del mapa hagi decidit compartir-lo.

Cmap Tools és una eina que facilita l'organització dels escrits i anotacions de qualsevol tipus, car els mapes conceptuals són un mitjà d'estudi molt efectiu.En aquesta entrada, he adjuntat el mapa conceptual de GITIC i COED per demostrar que el sé utilitzar de manera molt eficient.dissabte, 22 de desembre de 2012

Les competències de la UNESCO i ISTE

Les competències de la UNESCO i ISTE són dos del gran nombre de documents que marquen les directius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents i dels alumnes.

Aquí teniu un resum dels dos documents esmentats anteriorment:

dimecres, 19 de desembre de 2012

L'aplicació de les TIC i les TAC a l'aula

Segons el professor de GITIC, l'aplicació de la TECNOLOGIA a la dècada dels 70a. La idea es va pensar a partir de quatre basants:

El model instructiu: L'ordinador substitueix el mestre. Per tant, es va pensar posar-los a l’aulaola.

El model del Constructivisme, en què faig una cosa, i l’ordinador mostra la idea o explicació que m’imagino. Es podria dir: L’ordinador com a mestre de l’’alumne.

Experimentació, l’ordinador com el laboratori: La màquina simula cicles de la natura, parts històriques, etc. D’aquesta manera descobreix què passa si no segueix el procediment.


Considerar l’ordinador com a eina d'aprenentatge significa que l’alumne pot crear fitxers, vídeos, blocs... des del món digital.
El professor ens ha ensenyat la ZonaClic, una pàgina web la qual es troba diverses activitats de TIC per l'educació dels infants.

Després de l'explicació de la introducció de les tecnologies en l'educació,el professor ens ha proposat fer una activitat per parelles en què havíem d'aplicar un joc, amb intenció educativa, d'una pàgina web. La meva parella ha estat la Blau.

La nostra activitat proposada ha estat el joc Super circuit del Club Super 3.

Adjunto totes les propostes (La diapositiva 27 és la que la Blau i jo varem treballar):

Taxonomia de Bloom per l'era digital

La sessió d'avui s'ha exposat la Taxonomia de l'era digital. Això és un conjunt d'eines per facilitar el desenvolupament d'activitats informàtiques a l'escola.

Aquest projecte estava pensat en poder desenvolupar tots els passos del procés d'aprenentatge. Més endavant, el projecte es va modificar de manera que fos aplicable en les TIC. De manera que l'aplicació de les noves tecnologies a l'aual varen i han facilitat el progrés de tots els passos del procés d'aprenentatge.

A les classes de GITIC, la Taxonomia de Bloom l'he pogut experimentar, ja que tots els objectius que el professor ha preparat en les seves sessions anaven molt encaminades a les finalitats educatives de Benjamin Bloom.

Si cliqueu aquesta oració simple Taxonomia de Bloom per l'era digital, és un enllaç cap a tota l'explicació d'aquest projecte.

dissabte, 15 de desembre de 2012

Pearl TreesÉs un programa que organitza a nivell visual la cerca d'informació de diverses pàgines que l'usuari hi ha entrat.
L'organització de les "perles" formen un arbre digital que inclouen la pàgina web visitada.Per tal de no confondre "perles" amb la mateixa imatge, el programa pot canviar-la de manera que és més senzill diferenciar-les.


El Pearl Trees permet compartir-lo online amb altres usuaris.
Primer, s'ha de clicar l'icone------------------------------------------------------

Està a la part dreta de la finestra

I clicar l'opció de l'icone que hi ha citada anteriorment

Aquest programa és una eina molt útil, ja que estructura la majoria de les pàgines webs cercades i, per tant, no s'ha de tornar a buscar des de zero.

Adjunto el meu Pearl Trees

dissabte, 8 de desembre de 2012

La comunicació i les seves característiques (oral i escrit)


Una de les primeres activitats proposades en grup, a COED, fou llegir unes fotocòpies d'articles, i fragments de llibres, relacionats amb la comunicació i les seves característiques: Aquests textos són els següents:

· “Aprendre i créixer” (BOSCH,E. (2003). Educació i vida quotidiana.Vic: Eumo Ed.)
· "Un tramvia anomenat text" (PAGÈS,V. (1998). Un tramvia anomenat text. Barcelona:Ed.Empúries)
· “El regal de la comunicació”(SERRANO,S.(2003).El regal de la comunicació. Barcelona: Arallibres)
· "Gramàtiques del silenci" (SERRANO, S. (2009). La festa dels sentits. Barcelona: Ara llibres)
· "Fer silenci" (TORRALBA, F. (2006). L'art de saber escoltar. Barcelona: Pagès Ed.)
· "Escoltar i sentir"(TORRALBA, F. (2006). L'art de saber escoltar. Barcelona: Pagès Ed.)
· "Una imatge val més que mil paraules" (TUSON, J. (2001). Una imatge no val més que mil paraules. Barcelona: Ed. Empúries)

El meu grup era el de "Gramàtiques del silenci", que tractava sobre la comunicació verbal i la no-verbal. Aquí teniu algunes de les frases, les quals resumeixen la síntesi del text:
  • "El domini de la comunicació no verbal omple l’espai de totes les nostres sensacions possibles".
  • "Els bons comunicadors han de generar actituds positives en els altres, han de ser empàtics".
  • "Les diferents respostes que rebem provoquen canvis en les nostres emocions que són reflectides pel cos, sobretot per les cares (paisatge facial)".
  • "Els signes no verbals poden justificar o contradir tot allò que s’ha expressat mitjançant el discurs verbal".
Aquesta activitat va servir perquè alguns membres de la classe, els quals m'incloc, recordessin alguns trets característics de la comunicació. A més a més, feia poc temps que havia començat el curs, l'activitat ens va ajudar a conèixer els nostres companys i companyes de la classe.

Adjunto blocs de diferents persones de cada membra de grup que resumia unes fotocòpies, diferents:

Aprendre i créixer
El regal de la comunicació
Escoltar i sentir
Una imatge val més que mil paraules
Gramàtiques del silenci


El procés de composició escrita

Avui, a COED ens han explicat, mitjançant un dossier, quin són els passos per elaborar un bon text.
El dossier tractava sobre el "Procés de composició escrita", d'autors Linda Flower i John R. Hayes; aquest últim el va actualitzar l’any 1996. Val a dir que aquest model és el més complet i el més aplicat en l’ensenyament.
Dies després de la presentació dels dos dossiers esmentats anteriorment, la professora ens va proposar una activitat per parelles. L'activitat consistia a, a partir dels dossiers, redactar una pluja d'idees, esquemes, etc., sobre qualsevol tipus de text.


Vull dóna constància que també ens han entregat un segon dossier sobre com estructurar i escriure bé un text, però aquest era més detallista.
Aquí teniu una imatge que esquematitza el contingut del dossier "Procés de composició escrita":
En definitiva, els dos dossiers em serviran de gran utilitat perquè si no recordo les pautes d'un text (Argumentatiu, Descriptiu, Narratiu,...) tindré a l’abast molta informació i consells que m’ajudaran a solucionar els dubtes.


En referència a, l'activitat realitzada dies posteriors a la presentació dels dos dossiers, m'ha semblat molt aprofitosa perquè quan sigui mestre i els alumnes em demanin que els avaluï els seus escrits, tindré una petita experiència de com fer-ho.